Julkaisu

Reference

Leppänen T, Töyry E, Vehviläinen-Julkunen K. Potilaiden käsitys ihmisläheisen hoidon keskeisestä sisällöstä. Hoitotiede 1997:9(4):178-185.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Tuula Leppänen
  • Department of Research and Development
    • Eeva Töyry
  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008