Julkaisu

Reference

Paunonen M, Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. Helsinki: WSOY, 1997. 313 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu oppikirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008