Julkaisu

Reference

Kylmä J, Isola A. Vanhuksen toivon dynamiikkaan kohdistunut hoitotieteellinen tutkimus - kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 1997:9(2):67-75.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008