Julkaisu

Reference

Puranen M. Nonvenereal Transmission of Human Papillomavirus (HPV) Infections. Doctoral dissertation. 1997. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 119. 117 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Kliinisen patologian ja oikeuslääketieteen laitos
  • Naistentautien ja synnytysten yksikkö
  • Suu- ja hammassairauksien laitos

University of Kuopio

  • Department of Pathology and Forensic Medicine
  • Department of Obstetrics and Gynaecology
  • Department of Oral and Dental Diseases

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008