Julkaisu

Reference

Parviainen I. Gastric Tonometry in the Assessment of Splanchnic Perfusion: Methodological Aspects and Evaluation of Simultaneous Regional Blood Flow Measurements and Gastric Tonometry After Coronary Artery Bypass Grafting Surgery. Doctoral dissertation. 1997. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 123. 87 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Anesthesiology

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Anesthesiology and Intensive Care
    • Ilkka Parviainen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008