Julkaisu

Reference

Uusaro A, Takala J. Äkillinen hengitysvajaus ja ARDS. Kirjassa: Kinnula V, Tukiainen P, Laitinen LA, toim. Keuhkosairaudet. 1. p., s. 407-416. Helsinki: Duodecim, 1997.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Anesthesiology
    • Jukka Takala

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Anesthesiology and Intensive Care
    • Ari Uusaro
    • Jukka Takala

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008