Julkaisu

Reference

Mattila MAK. Ensihoidon taktiikan harjoittelu vuorovaikutteisella tietokoneohjelmalla. Suomen Lääkärilehti 1997:52(3):237-238.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Anesthesiology
    • Matti Mattila

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Research and Development
    • Matti Mattila

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008