Julkaisu

Reference

Vehviläinen A. Consulting and Referral Patterns among General Practitioners in Finland. Doctoral dissertation. 1996. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 114. 81 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008