Julkaisu

Reference

Takala JK, Vehviläinen AT. Väestövastuu ja odotusajat terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla. Kirjassa: Mattila K, Rantalaiho L, Virjo I, toim. Professori ja sökömestari, s. 171-174. Tampere: Juhlakirjan toimituskunta, 1996.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Information Services
    • Jorma Takala

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008