Julkaisu

Reference

Suomen muistitutkimusyksiköiden asiantuntijaryhmä. Muistihäiriöt ja dementia. Suomen Lääkärilehti 1996:51(29):2949-2957.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Eeva-Liisa Helkala
    • Keijo Koivisto
    • Paavo Riekkinen
    • Hilkka Soininen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008