Julkaisu

Reference

Kurttio P, Pekkanen J, Alfthan G, Paunio M, Jaakkola JJK, Heinonen OP. 10-vuotisseuranta ongelmajätteenpolttolaitoksen ympäristön asukkaiden altistumisesta elohopealle. Ympäristö ja terveys 1996:27(5):34-39.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008