Julkaisu

Reference

Laitila RA, Kumpusalo EA, Aunola JA, Mäntyaho SA. Sydäninfarktin liotushoidon toteutuminen terveyskeskuksessa. Suomen Lääkärilehti 1996:51(36):3829-3833.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008