Julkaisu

Reference

Nyyssönen K, Salonen JT. Characterization in the MM-LDL fraction in human plasma. In: Kumpulainen JT, Salonen JT, eds. Natural Antioxidants and Food Quality in Atherosclerosis and Cancer Prevention, p. 18-21. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 1996.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008