Julkaisu

Reference

Kokko S. Aika muuttaa käsitteitä. Dialogi. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehitt.keskuksen lehti 1996:6(4-5):64-65.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008