Julkaisu

Reference

Lehto J, Kokko S. Palvelujen rakennemuutos: kokemuksia lähihistoriasta ja muista maista. Kirjassa: Viialainen R, Lehto J, toim. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennemuutos. Laitoshoidon vähentämisestä avopalvelujen kehittämiseen., s. 17-37. Jyväskylä: Gummerus Oy, 1996.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008