Julkaisu

Reference

Notkola I-L. Hedelmättömyyden yleisyys kolmesta näkökulmasta. (Tutkimusraportti). Julkaisussa: Hedelmättömyyshoitoja koskevien lakiesitysten valmistelun kiirehtimiseksi. Stakesin työryhmän ehdotus. Liite 3, s. 21-28. Helsinki: Stakes, 1996. Stakes. Aiheita 14.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008