Julkaisu

Reference

Manninen P, Husman K, Taskinen H, Wickström G, Virokannas H. Miten turvataan ammattitaitoisen lääkärityövoiman riittävyys työterveyshuollossa ensi vuosituhannella? Työterveyslääkäri 1996:14(3):310-311.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008