Julkaisu

Reference

Ryynänen O-P, Myllykangas M, Kallinen-Kräkin S, Niemelä P, Vaskilampi T, Takala J. Terveyspalvelujen priorisointi. Kunnallislääkäri 1996:12(6):31-33.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Information Services
    • Jorma Takala

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008