Julkaisu

Reference

Heikkinen M, Pikkarainen P, Takala J, Julkunen R. Terveyskeskuslääkäri ja dyspepsiapotilas. Katsaus potilaskäynteihin, tutkimuksiin ja hoitoon. Helsingin lääkärilehti 1996:44(6):13-20.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Medicine
    • Markku Heikkinen
    • Risto Julkunen
  • Department of Information Services
    • Jorma Takala

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008