Julkaisu

Reference

Heikkinen M, Pikkarainen P, Takala J, Julkunen R. General practitioners' approach to dyspepsia. Survey of consultation frequencies, treatment and investigations. Scand J Gastroenterol 1996:31:648-653.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Medicine
    • Markku Heikkinen
    • Risto Julkunen
  • Department of Information Services
    • Jorma Takala

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008