Julkaisu

Reference

Huuhtanen R. Internet, sisällönkuvailu ja keskuskirjastokysymys puhuttivat kirjastonjohtajia. Signum 1996:29(1):11-13.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Library
    • Riitta Huuhtanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008