Julkaisu

Reference

Lahti S. Dentists and Patients: The Role Partners' Ideal Role Expectations and Their Enactment. Doctoral dissertation. 1995. Kuopio University Publications B. Dental Sciences 8. 70 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Sosiaalihammaslääketieteen laitos
    • Satu Lahti

University of Kuopio

  • Department of Community Dentistry
    • Satu Lahti

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008