Julkaisu

Reference

Delahunty CM, Ankener W, Brainerd S, Nickerson DA, Mononen IT. Finnish-type asparatylglucosaminuria detected by oligonucteotide ligation assay. Clin Chem 1995:41(1):59-61.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Chemistry
    • Ilkka Mononen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008