Julkaisu

Reference

Kröger H, Mahonen A, Ryhänen S, Turunen A-M, Alhava E, Mäenpää P. Vitamin D receptor genotypes and bone mineral density. Lancet 1995:345(8959):1238.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Surgery
    • Heikki Kröger
    • Esko Alhava

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008