Julkaisu

Reference

Tarvainen R. The Effect of Clodronate on Experimental Osteoporosis and fracture healing. Doctoral dissertation. 1995. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 70. 149 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Surgery
    • Riitta Tarvainen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008