Julkaisu

Reference

Sarkkinen E. Long-term Feasibility and Effects of Three Different Fat-modified Diets in Free-living Hypercholesterolemic Subjects. Doctoral dissertation. 1995. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 72. 108 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008