Julkaisu

Reference

Fogelholm M, Uusitupa M. Liikunta, energiankulutus ja ravitsemus. Kirjassa: Vuori I, Taimela S, toim. Liikuntalääketiede, s. 69-79. Helsinki: Duodecim, 1995.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Nutrition
    • Matti Uusitupa

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008