Julkaisu

Reference

Puhakainen E, Mäenpää P. Ammatillisesti suuntautuva kliinisen biokemian lisensiaatin tutkinto, mikä se on? Kemisti 1995:41(6):33.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Chemistry
    • Eino Puhakainen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008