Julkaisu

Reference

Länsimies E. EKG- ja spirometriatutkimukset sekä kliiniset rasituskokeet 1994. Suomen Lääkärilehti 1995:50(35):3847-3849.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008