Julkaisu

Reference

Uusitupa M. Aikuistyypin diabeteksen hoitosuositus uusittu. Pääkirjoitus. Suomen Lääkärilehti 1995:50:167-169.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Pääkirjoitus tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Editorial in scientific journal.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Nutrition
    • Matti Uusitupa

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008