Julkaisu

Reference

Kemppainen T, Uusitupa M, Janatuinen E, Järvinen R, Julkunen R, Pikkarainen P. Intakes of nutrients and nutritional status in coeliac patients. Scand J Gastroenterol 1995:30:575-579.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Nutrition
    • Matti Uusitupa
  • Department of Medicine
    • Esko Janatuinen
    • Risto Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008