Julkaisu

Reference

Farin PU, Jaroma H, Harju A, Soimakallio S. Medial displacement of the biceps brachii tendon: Evaluation with dynamic sonography during maximal external shoulder rotation. Radiology 1995:195:845-848.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Radiology
    • Seppo Soimakallio
  • Department of Surgery
    • Heikki Jaroma
    • Arvi Harju

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008