Julkaisu

Reference

Nissinen A, Enlund H, Korhonen M, Uusitupa M, Niskanen L, Lempiäinen-Kuosa P, Tuomilehto J. Hyperkolesterolemian hoito lääkäreiden ilmoituksen mukaan vuosina 1985 ja 1992. Suomen Lääkärilehti 1995:50(17):2003-2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Nutrition
    • Matti Uusitupa
  • Department of Medicine
    • Leo Niskanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008