Julkaisu

Reference

Kolmakow S. FDI - Policy statement on dental amalgam (in Russian). Dantist 1994:1:3.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Suupatologian, röntgenologian ja oikeushammaslääketieteen laitos
    • Sergei Kolmakow

University of Kuopio

  • Department of Oral Pathology, Roentgenology and Forensic Odontology
    • Sergei Kolmakow

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008