Julkaisu

Reference

Enlund H. Voidaanko lääkkeiden annostelua muuttamalla vaikuttaa lääkehoidon kustannuksiin sairaalassa? Therapia 1994(3):31-34.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008