Julkaisu

Reference

Neuvonen P, Olkkola K, Klaukka T. Uutta tietoa midatsolaamin yhteisvaikutuksista kalsiuminestäjien ja sienilääkkeiden kanssa. Suomen Lääkärilehti 1994:49(20-21):2084-2085.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008