Julkaisu

Reference

Alhava E, Kröger H. Metaboliset luustotaudit. Kirjassa: Isomäki H, Leirisalo-Repo M, Hämäläinen M, toim. Reumataudit, s. 403-411. Helsinki: Duodecim, 1994.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery
    • Esko Alhava

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Surgery
    • Esko Alhava

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008