Julkaisu

Reference

Mäkelä EA, Mero M, Räihä J, Nevalainen T, Partanen K, Törmälä P, Rokkanen P. Reisiluun proksimaalisen kasvulevymurtuman kiinnittäminen liukenevilla itselujitetuilla poly-L-laktidi (SR-PLLA) sauvoilla. Kokeellinen tutkimus kasvavilla koirilla. Suom Ortop Traumatol 1994:17:366-370.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Radiology
    • Kaarina Partanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008