Julkaisu

Reference

Kröger H. Uutta tietoa osteoporoosista. Sandoz Report 1994:4:25-30.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008