Julkaisu

Reference

Kröger H, Kröger L. Kliinisen luustotutkimuksen nykynäkymiä. Sandoz Report 1994:1:21-25.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Children's Hospital
    • Liisa Kröger

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008