Julkaisu

Reference

Kröger H, Arnala I, Miettinen H, Koski E, Suomalainen O, Alhava E. Kaksienergiainen röntgenabsorptiometria (DXA) lonkkaproteesin viereisen luun tiheyden arvioinnissa - alustavat tulokset. Suom Ortop Traumatol 1994:17:44-46.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery
    • Esko Alhava

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Surgery
    • Esko Alhava

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008