Julkaisu

Reference

Vartiainen A, Vartiainen H, Kalliokoski M-L, Riikonen T. Akuutin psykoosipotilaan avohoito mielenterveyskeskuksessa. Suomen Lääkärilehti 1994:49(6):560-564.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Forensic Psychiatry
  • Department of Psychiatry

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Aino Vartiainen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008