Julkaisu

Reference

Hakola P, Pekkarinen T. Vastine Juhani Seppäselle. Suomen Lääkärilehti 1994:49(18):2014.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Forensic Psychiatry

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008