Julkaisu

Reference

Turunen M, Havukainen U, Nuutinen L. Postoperatiivisen epiduraalisen kivunhoidon käynnistäminen vuodeosastolla. Finnanest 1994:20(2):126-129.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Anesthesiology
    • Lauri Nuutinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Anesthesiology
    • Matti Turunen
    • Lauri Nuutinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008