Julkaisu

Reference

Mattila MAK, Eskelinen E, Korhonen L, Haatainen S, Heikkinen K. Pulssiaallon vakuuttava todiste ACD-elvytyksen tehokkuudesta. Systole 1994(3):17-19.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Anesthesiology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008