Julkaisu

Reference

Mattila MAK. Päivystys. Kirjassa: Mattila MAK, toim. Päivystäjän käsikirja III, s. 14-18. Recallmed Oy, 1994.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Anesthesiology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008