Julkaisu

Reference

Ahonen R. Särkylääkkeiden kulutus ja käyttö Suomessa. (with English summary: Utilization of analgesics and anti-inflammatory drugs in Finland). Väitöskirja. Helsinki: Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:85, 1993. 116 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008