Julkaisu

Reference

Roy S, Hänninen O. Biochemical monitoring of the aquatic environment: possibilities and limitations. Kirjassa: Richardson M, ed. Ecotoxicology Monitoring, s. 119-123. Weinheim: VCH, 1993

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008