Julkaisu

Reference

Airaksinen M, Ahonen R, Enlund H. Drug information from pharmacies: desire for more spontaneous information. Med Care 1993:31(9):846-850.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008