Julkaisu

Reference

Airaksinen M. Luonnonlääkkeiden asema Suomessa (with English summary: Development of health food products market in Finland). Dosis 1993:9(2):42-51.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008